Когато растенията спят

За да може да отглеждате правилно едно растение, е нужно да знаете, времето му на покой. Почти всички растения си имат такъв период. Той е тясно свързан със смяната на годишните времена и обикновено съвпада със зимата или пък със сухия сезон в тропичните области. Срещат се обаче и растения, като например кокичето, нарцисите и др., които почиват през лятото.

През този период на покой, повечето от растенията, загубват надземните си части, а други само спират нарастването си. При саксийните цветя, които запазват надземните си части, покоят се установава по-трудно, затова е особено важно да сме запознати с тези особености.

Дори когато растението ”спи”, в него протичат сложни биологични процеси.
Примерно при лалето, именно тогава, дори и да е извън почвата, в луковицата му се залага цветът, който ще израстне следващата пролет.

Поради намаления темп на жизнените процеси по време на покоя, се намаляват и изискванията на растенията към външните условия. Тогава те не само че понасят по–ниска температура, по-слаб интензитет на светлината и малко вода, но и загиват ако се държат в мокра почва. Ето защо през зимата оплакванията, че цветята са загинали са най-чести. Съобразявайте се с биологичните нужди на растенията и няма да имате проблеми при тяхното отглеждане.